SABRINA - Tekstylia dla domu

SZYCIE I MODELOWANIE FIRAN, ZASŁON, POŚCIELI OD 1991 R.

Infolinia jest do Państwa dyspozycji poniedziałek - piątek 10-18
TEL.: +48 502 398 281 | E-MAIL: sabrina@firany.sklep.pl | Facebook
SABRINA - Tekstylia dla domu

Krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter


Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.firany.sklep.pl/regulamin-pm-5.html

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta


1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://www.firany.sklep.pl/create_account.php?act=register w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:

1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; ulica; numer domu/lokalu; kod pocztowy; miasto; kraj; adres poczty elektronicznej; hasło; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP.

1.2. Następnie należy wpisać kod weryfikacyjny oraz zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.

1.3. Następnie należy kliknąć pole „Kontynuuj”, po czym na podany adres poczty elektroniczny zostaje niezwłocznie wysłany link weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.


2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient chcąc kontynuować składanie Zamówienia klika w zakładce „Twój koszyk” znak graficzny koszyka lub oznaczenia ilości Produktów - następnie zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).

2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.4. Następnie należy kliknąć pole „do kasy” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „logowanie”.

2.4.2. Klient, który nie posiada Konta podaje adres poczty i klika pole „kontynuuj”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i jest przekierowywany do pkt. 2.5.

2.4.3. Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta klika pole „do kasy”.

2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient:

2.5.1. Ma możliwość weryfikacji lub zmiany danych Klienta i do dostawy podanych podczas tworzenia Konta, a w wypadku składania Zamówienie bez tworzenia Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj). W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.5.2. Wybiera dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

2.5.3. Ma możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.5.4. Wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.6. Następnie należy kliknąć pole „kontynuuj” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.:

2.6.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.6.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.6.3. Wybrany sposób dostawy i płatności.

2.6.4. Adres do dostawy.

2.6.5. Treść ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.7. Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. Newsletter

3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i kliknąć pole „OK” po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.2. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest również poprzez odhaczenie stosownego checkboxa w trakcie zakładania Konta – wraz z utworzeniem Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Cofnij” lub „edytuj” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres fhusabrina@wp.pl.

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2.  przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

SABRINA - Tekstylia dla domu
Blog
SABRINA - Tekstylia dla domu
© 2024 FHU Sabrina Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by BILOO.pl